Alex Ahrendtsen

Folketings- og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 51 05
Alex.Ahrendtsen@ft.dk

Alex Ahrendtsen som politiker

Alex Ahrendtsen blev valgt ind i Folketinget i 2011 med 2.462 stemmer og er partiets kultur- og uddannelsesordfører.

Han har siddet i Odense byråd siden 2006. Ved konstitueringen pegede et flertal bestående af borgerlige partier på ham som viceborgmester. Med 1441 stemmer fik han sjetteflest af samtlige byrådskandidater. Det var første gang, han stillede op til et lokalvalg.

I 2009 satte 2444 vælgere kryds ved ham. Han sidder i Ældre- og Handicapudvalget

Alex Ahrendtsen som medlem af Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen har været medlem af Dansk Folkeparti siden 1998.

Indmeldelsen var i høj grad motiveret af EU-modstanden og den ukontrollable indvandring.

Alex Ahrendtsen - læs mere

Læs mere om Alex Ahrendtsen civile karriere på www.aahr.dk